Департамент внешней миграции

при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики

Статистика

2018-жылы барган өлкөлөрдүн миграциялык эсебине алынган Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны

2018-жылы барган өлкөлөрдүн миграциялык эсебине алынган Кыргыз Республикасынын жарандарынын саны:

–         Россия Федерациясы – 640 миң адам

–         Казакстан – 35 миң адам;

–         Түркия – 30 миң адам;

–         АКШ – болжол менен 15 миң адам;

–         Италия – 5,5 миң адам;

–         Корея – 5 миң адам;

–         Германия – 5 миң адам;

–         БАЭ – 3 миң адам;

–         Улуу Британия – 2 миң адам.

“ЖҮК-200” – 2016-жылы –184 адам

“ЖҮК-200” – 2017-жылы-136 адам

ЕАЭБ – 122 адам  РФдагы КР Элчилигинин маалыматтары (2017-жылдын январь-август айлары);

Алыскы чет өлкөлөр – 14 адам (2017-жылдын январь- июнь айлары).

“Кара тизме”:  Россия Федерациясы – (2017-жылдын 24-октябрына карата) – 83 597 адам;

(2017-жылдын 15-декабрына карата) – 77 702 адам.

Жаза өтөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары –

– чет өлкөлөрдө – 1804 адам

-РФда (2016-ж. июль) – 1354 адам

-Казакстан Республикасында – 219 адам.

 

 

Которуу системалары аркылуу ишке ашырылган жеке жактардын акча которуулары

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын маалыматтары боюнча, 2016-жылы КРга 1991,3 млн. АКШ доллары, ал эми 2017-жылдын 11 айында – 2 288,09 млн. АКШ доллары которулган, бул өткөн жылдын ошол эле отчеттук мезгилине караганда 20%га көп.