Кыргыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлигине караштуу

Тышкы миграция департаменти

Тарыхы

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы – миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты жүзөгө ашырган жана Кыргыз Республикасынын миграция боюнча мыйзамдарынын сакталышын камсыздаган жана миграция чөйрөсүндө мамлекеттик кызматтарды көрсөтүү боюнча функцияларды ишке ашырган өз алдынча орган болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин “… жөнүндө” токтомун ишке ашыруу максатында “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Эмгек, миграция жана жаштар министрлиги кайра уюштурулган жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 11-декабрындагы № 854 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын маселелери жөнүндө” токтому менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы түзүлгөн.

Кызмат төмөндөгү функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциялары:

– миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын жана артыкчылыктарын ишке ашырат;

– миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат маселелерин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

– Кыргыз Республикасынын аймагына чет элдик жумушчу күчүн тартууга жана пайдаланууга жыл сайын белгиленген квотаны түзүү тууралуу жана региондордун жана экономиканын тармактарынын керектөөлөрүнө ылайык чет элдик жумушчу күчүн тартуу жана пайдалануу квотасын бөлүштүрүү (кайра бөлүштүрүү) жөнүндө сунуштарды белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

– Кыргыз Республикасындагы миграциялык процесстерге талдоо жүргүзөт, божолдойт (прогноздойт), мониторинг жана баалоо жүргүзөт;

– иммигранттарга – этностук кыргыздарга жана кайрылмандарга көмөктөшүү боюнча мамлекеттик программалардын ишке ашырылышын камсыз кылат;

– Кыргыз Республикасында качкын деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттайт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде белгиленген тартипте качкын статусун берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

– Кыргыз Республикасында кайрылман деп таануу жөнүндө өтүнүчтү каттайт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте кайрылман статусун берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

– иммигранттардын-этностук кыргыздардын жана кайрылмандардын социалдык-экономикалык адаптацияланышы боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырууну камсыз кылат;

–Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга жана пайдаланууга уруксат берүү, Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу чөйрөсүндө иш жүргүзүү укугун алуу үчүн  берилген жеке жана юридикалык жактардын арыздарын карайт;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Кыргыз Республикасында иммигрант статусун берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

– тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

– качкындарды, баш калка издеген адамдарды, кайрылмандарды жана Кыргыз Республикасында иштөөгө уруксаты бар чет өлкөлүк жарандарды эсепке алат;

2) координация жана мониторинг жүргүзүү функциялары:

– белгиленген тартипте консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт, эл аралык келишимдерди түзөт жана Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча чет мамлекеттердин, эл аралык жана коомдук уюмдардын тиешелүү ыйгарым укуктуу органдары менен өз ара аракеттенүүнү уюштурат;

– чет өлкөлөрдө эмгектенген Кыргыз Республикасынын жарандарын, кайрылмандарды колдоого багытталган, ошондой эле адамдарды сатуунун алдын алуу жана Кыргыз Республикасында эмгектенүү максатында жүргөн чет өлкөлүк жарандар чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдерге, улуттук жана мамлекеттик программаларга мониторинг жүргүзөт;

– кызыкдар министрликтер, мамлекеттик комитеттер, администрациялык ведомстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен миграция маселелерин чечүүдө өз ара аракеттенет;

– миграциялык карталарды (карточкаларды) киргизүү боюнча тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгууну жана координациялоону камсыз кылат;

– качкындарды, баш калка издеген адамдарды, кайрылмандарды жана Кыргыз Республикасында иштегенге уруксаты бар чет өлкөлүк жарандарды эсепке алууга катышат;

– Кызматтын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалыматтар банкын түзөт;

– өз ишинин чөйрөсүндө илимий изилдөөлөрдү жана иштеп чыгууларды жүргүзүү боюнча мамлекеттик тапшырманы ишке ашырат;

– миграция чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жүргүзөт;

– миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты өнүктүрүүгө байланышкан эл аралык, республикалык, региондук жана жергиликтүү иш-чараларды белгиленген тартипте уюштурат жана өткөрөт;

3) кызмат көрсөтүү функциялары:

– мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында Кыргыз Республикасынын жарандарына чет өлкөлөрдө ишке орношууга көмөк көрсөтөт;

– качкын статусун жана качкындар күбөлүктөрүн берүү жөнүндө өтүнүчтөрдү каттоо тууралуу күбөлүктөрдү берүүнү ишке ашырат;

– кайрылман күбөлүгүн берүүнү ишке ашырат;

– уруксат документтерин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берүүнү ишке ашырат;

– этностук кыргыздарга жана кайрылмандарга Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган мамлекеттик кепилдиктерди берүүгө көмөк көрсөтөт;

– жеке жана юридикалык жактардын миграция маселеси боюнча даттанууларын жана арыздарын белгиленген тартипте карайт;

4) колдоо функциялары:

– мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына миграция чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга көмөк көрсөтөт;

– чет өлкөлөрдөгү мекендештердин диаспоралары жана улуттук-маданий бирикмелери менен байланышууну ишке ашырат;

– ишке орношуу максатында чет өлкөлөргө кетип жаткан адамдарды кесиптик окутууну жана кайра окутууну уюштурууга көмөк көрсөтөт;

– Кыргыз Республикасынын кызыкдар мамлекеттик жана коммерциялык эмес уюмдары, ошондой эле эл аралык уюмдар жана алардын өкүлчүлүктөрү менен бирге адамдарды сатуунун курмандыктарына социалдык колдоо көрсөтүү борборлорунун, качкындарды жана баш калка издеген адамдарды убактылуу жайгаштыруу жайларынын тармактарын өнүктүрүү боюнча иштерди жүргүзөт

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 12-декабрындагы №653 токтомунун редакциясына ылайык)