Кыргыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлигине караштуу

Тышкы миграция департаменти

2021

- 15 -

Феб

15 Феб 2021 | 626

2021

- 12 -

Феб

12 Феб 2021 | 540

2020

- 25 -

Дек

25 Дек 2020 | 470

2020

- 10 -

Дек

10 Дек 2020 | 444

2020

- 16 -

Ноя

16 Ноя 2020 | 452

2020

- 14 -

Ноя

14 Ноя 2020 | 458

2020

- 14 -

Ноя

14 Ноя 2020 | 498