Кыргыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлигине караштуу

Тышкы миграция департаменти

19 Июл 2022 | 3705

16 Июл 2022 | 3923

29 Мар 2022 | 10644

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу Тышкы миграц...

Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу Тышкы миграц...

28 Мар 2022 | 10640

Сессиянын темасы: ТТМУга мүчө-өлкөлөрүнүн диаспораларынын учурдагы абалы жана келечеги

14 Мар 2022 | 10413

04 Мар 2022 | 10548

10 Феб 2022 | 10860