Кыргыз Республикасынын
Тышкы иштер министрлигине караштуу

Тышкы миграция департаменти

2019

- 25 -

Окт

25 Окт 2019 | 473

2018

- 10 -

Мар

10 Мар 2018 | 435

2018

- 10 -

Мар

10 Мар 2018 | 450