Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики | ИШТЕГЕНГЕ УРУКСАТ
528
page-template-default,page,page-id-528,page-child,parent-pageid-448,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-iprofikg,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

ИШТЕГЕНГЕ УРУКСАТ

Иштегенге уруксат

Чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартууга уруксат алуу

Миграция кызмат көрсөтүүсүн кабыл алуу жана кароо боюнча кызматтар – акысыз.

Чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартуу маселелери боюнча консультацияны 0312 301117 телефону аркылуу Кызматтын чет өлкөлүк жарандар менен иштөө боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери беришет.

Уруксат документтерин берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген төлөм алынат (КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 31-октябрындагы № 754 токтому).

Чет өлкөлүк жеке ишкердин иштегенге уруксат алуусу

Миграция кызмат көрсөтүүсүн кабыл алуу жана кароо боюнча кызматтар – акысыз.

Чет өлкөлүк жумушчу күчүн тартуу маселелери боюнча консультацияны 0312 301117 телефону аркылуу Кызматтын чет өлкөлүк жарандар менен иштөө боюнча бөлүмүнүн кызматкерлери беришет.

Уруксат документтерин берүү үчүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтү белгилеген төлөм алынат (КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын 31-октябрындагы № 754 токтому).

Эскертүү:

Эмгек ишмердигине уруксат документтерин алуу үчүн мамлекеттик алым ведомстволор аралык уруксат берүү комиссиясы арыздарды карагандан кийин алынат. 

Арыздарды жана анкеталарды жөнөтүү үчүн электрондук почта migration@ssm.gov.kg

Сурап-билүү телефону: 0312 30-11-17 

 

ЧЖК тартууга уруксат алууга документтерди электрондук түрдө берүү боюнча нускама

 1. Жалпы жоболор

 

 • Ушул документ электрондук почтаны пайдалануу аркылуу электрондук түрдө КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматына документтерди тапшырууга мүмкүнчүлүк берүүнү караган КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын (мындан ары – ММК) 2018-жылдын 25-январындагы № 21-yи буйругун аткаруу максатында иштелип чыкты.
 • Ушул документ Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандар үчүн иштөөгө уруксаттарды тариздөө үчүн ММКнын дарегине электрондук түрдө документтерди даярдоо жана жиберүү тартибин аныктайт, ошондой эле алардын ортосундагы кайтарым байланыштын тартибин жөнгө салат.
 • Мыйзамдарда электрондук документтерге коюлган негизги талаптардын сакталышын камсыздоо максатында Арыз берүүчүлөр менен ММК ортосундагы өз ара аракеттер электрондук санариптик колтамга (ЭСК) каражаттарын пайдаланууга негизделет. ЭСК пайдалануу электрондук документ жүгүртүү чөйрөсүндө пайда болгон укук мамилелеринин катышуучуларынын укуктарын, милдеттерин жана жоопкерчилигин регламенттөөгө жана белгилөөгө мүмкүндүк берет.

Эскертүү: ЭСК “Электрондук санарип колтамга жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жалпы пайдалануудагы  маалыматтык системаларда пайдалануу үчүн электрондук колтамганы текшерүүчү ачкычтардын сертификаттарын чыгарган жана аккредитацияланган күбөлөндүрүү борборлору болуп эсептелген уюмдар тарабынан берилет.

Аккредитацияланган күбөлөндүрүү борборлорунун тизмеси:

 • «ИнфоКОМ» МИ
 • «UTR» ЖЧК
 • «DosTech» ЖЧК

 

 1. Кароого берүү үчүн электрондук түрдөгү документтерди даярдоо

 

2.1. Документтер каалаган электрондук почта кызматы (mail.ru, yandex.ru, gmail.com, yahoo.com ж.б.) аркылуу, ошондой эле корпоративдик почта кызматтары аркылуу ММКга жиберилет.

2.2. Документтерди электрондук түрдө берүү үчүн документтер сканерлегич каражаттардын жардамы менен электрондук түргө (кагаз түрүндөгү документтерден сканерленген файлдар түрүндөгү электрондук документтер) которулушу керек.

2.3. Документтердин баары түпнусканын бардык аутенттик белгилеринин, атап айтканда: беттин графикалык сүрөтүнүн, мөөрдүн, бланктын бурчтуу штампынын, чыгыш номеринин жана арыздын күнүнүн ж.б.у.с. сакталашын камсыздаган PDF форматында сканерленген болушу керек.

2.4. Ар бир өзүнчө документ сканерленген жана өзүнчө файл  (бир нече барактан турган документтер бир файлга сканерленет) түрүндө документтерди берүү системасына жүктөлгөн болушу керек.

2.5. Файлдардын саны кароого берилип жаткан документтердин санына шайкеш келүүсү керек, ал эми файлдын аталышы документти жана документтеги барактардын санын идентификациялоого мүмкүндүк бериши керек (мисалы, Эмгек келишими, 3 барак, pdf).

2.6. Документтерди сканерлөө түпнускасынын бардык аутенттик белгилеринин, атап айтканда: беттин графикалык сүрөтүнүн, мөөрдүн, бланктын бурчтуу штампынын, чыгыш номеринин жана арыздын күнүнүн ж.б.у.с. сакталашын камсыздоону көңүлгө алуу менен жүргүзүлөт.

2.7. ММК Буйругуна ылайык төмөнкү документтердин скан версиялары кароого жиберилет:

а) Чет өлкөлүк жумуш күчүн тартууга жана пайдаланууга уруксат алууга документтер:

 • ЧЖК тартууга жана пайдаланууга бланктагы арыз (белгиленген үлгүдө);
 • Мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүк (нотариуста күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
 • Ишмердик жүргүзүүгө лицензия тиешелүү тиркемелери менен (лицензия берилген ишмердик болгон учурда);

б) Иштөөгө уруксат алууга документтер (жеке карточкалар):

 • Чет өлкөлүк жумушчунун анкеталык маалыматтары бар бланктагы арыз (белгиленген үлгүдө);
 • Чет өлкөлүк жарандын аракеттеги визасы (категория I, W1), же каттоосу бар паспортунун нотариуста күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;
 • Билими (билим берүү, медицина, фармацевтика жана юриспруденция чөйрөсүндө) жөнүндө дипломдун көчүрмөсү (нотариуста күбөлөндүрүлгөн котормосу);
 • Канды АИВ-инфекциясына текшерүү жөнүндө эл аралык үлгүдөгү медициналык маалымкат (республикалык СПИД борбору, Бишкек шаары, Логвиненко көчөсү, 8, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет);
 • Ак фондуу, бурчу бар, жалтырабаган кагаздагы түстүү фото сүрөт (өлчөмү 3х4, форматы JPEG (мүмкүнчүлүгү 1 дюймга 300 чекит), 1 даана;

2.8. Кагаз алып жүрүүчүдөн сканерленген, кароого жиберилип жаткан файлдарга Арыз берүүчүнүн электрондук санариптик колтамгасы (ЭСК) коюлат жана ведомствонун www.ssm.gov.kg расмий сайтына чыгарылган ММК ачык ачкычы менен шифрленет. ЭСК аркылуу кол коюлган аталган файлдар архивдик файлга (мындан ары транспорттук контейнер)  оролот.

2.9.Түзүлгөн файлдар ММКнын migration@ssm.gov.kg электрондук почасына жиберилет (каттын темасына ЧЖК – уюмдун аталышын көрсөтүү менен).

2.10. Бир кат менен бир арыз жиберилет (бир компаниядан). Бир нече компаниянын арыздары берилген учурда көрсөтүлгөн электрондук почтанын дарегине тиешелүү сандагы каттарды жиберүү керек, алардын ар биринде документтердин толук комплекти бар болушу керек.

 

Документтерге ЭСК колтамга коюу тартибин башка нускамадан караңыз.

 

 1. Арыз берүүчү менен кайтарым байланыш

3.1. Документтер электрондук түрдө жиберилгенден кийин Жөнөтүүчүнүн дарегине электрондук документтер ММК системасына жеткирилгенин тастыктаган уникалдуу номери бар билдирүү жиберилет. Уникалдуу номерди сактап коюу керек (жазып алуу, тексттик редакторго көчүрүү ж.б.у.с.).

3.2. Ушул документтин 3.1.-пунктунда каралган уникалдуу номерди кайрылган учурда көрсөтүү менен арыз берүүчү электрондук документтер ММКга өткөндүгү тууралуу маалыматты алат.

3.2. Транспорттук контейнер ММК тарабынан белгиленген форматтык-логикалык контролдун талаптарына жооп бербеген учурда арыз берүүчүгө электрондук почта дареги боюнча аныкталган шайкеш келбестик тууралуу маалымат камтылган билдирүү жиберилет. Транспорттук контейнер андан ары иштетүүгө жиберилбейт.

3.3. Документтер толук комплект болгон учурда электрондук документтер кабыл алынган күндөн кийинки күндөн кечиктирбестен арыз берүүчүнүн электрондук почтасынын дарегине электрондук документтер кабыл алынгандыгы жөнүндө тилкат бар Файл (билдирүү) жиберилет.

3.4.Карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча чечим арыз берүүчүнүн электрондук почтасынын дарегине жиберилет