Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики | ИММИГРАНТ СТАТУСУ (ТУРУКТУУ – УБАКТЫЛУУ ЖАШАП ТУРУУ УКУГУ)
536
page-template-default,page,page-id-536,page-child,parent-pageid-448,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-iprofikg,iprofikg,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

ИММИГРАНТ СТАТУСУ (ТУРУКТУУ – УБАКТЫЛУУ ЖАШАП ТУРУУ УКУГУ)

Чет өлкөлүк жарандардын жана жарандыгы жок адамдардын иммигрант статусун алуусу (туруктуу жашап туруу укугун)

Төмөндөгүлөргө ылайык:

КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 13-ноябрындагы №626 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашап турууга убактылуу жана туруктуу уруксаттарды тариздөөнүн жана берүүнүн тартиби жөнүндө жобо;

КР Өкмөтүнүн 2001-жылдын 15-декабрындагы №793 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасында иммигрант статусун берүүнүн тартиби жөнүндө жобо.

Миграция кызмат көрсөтүүсүн кабыл алуу жана кароо боюнча кызматтар – акысыз.

Кыргыз Республикасында жашап туруу (убактылуу, туруктуу) укугун алуу үчүн керектүү документтердин тизмеги:

 1. Арыз (Анкета) – жашаган жери боюнча паспорттук бөлүмдө берилет;
 2. Улуттук паспорт (орус тилине которулган, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн);
 3. Жарандын КРда 5 жылдан кем эмес жашаганын ырастаган документ (виза, убактылуу каттоо талону);
 4. Туулгандыгы жөнүндө күбөлүк (нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү);
 5. Автобиография – кеңири;
 6. Иштеген жеринен маалым кат– фирмалык бланкта;
 7. Жашаган жеринен маалым кат;
 8. Никеси жөнүндө күбөлүк (никени бузуу, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмө);
 9. Аялынын же күйөөсүнүн паспорту (көчүрмө);
 10. КРда жашап туруу укугун алууга жубайынын же ата-энесинин макулдугу, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн;
 11. Үйдүн же батирдин ээсинин каттоого макулдугу, нотариалдык күбөлөндүрүлгөн;
 12. Үйдүн ээсинин паспортунун көчүрмөсү;
 13. Үйгө же батирге карата сатып алуу-сатуу келишими;
 14. Үйдүн же батирдин техникалык паспорту;
 15. СПИД, РПСБ (Республикалык психикалык саламаттык борбору), РНД (Республикалык наркологиялык диспансер) – текшерүүдө паспорттун түп нускасын берүү керек;
 16. Чет өлкөлүк жаран жараны болуп саналган мамлекеттин аймагында анын соттуулугунун жок экендиги жөнүндө маалымкат, ал эми ЖЖА үчүн – ал КР аймагына киргенге чейин жашаган мамлекеттин аймагында соттуулугунун жоктугу жөнүндө маалымкат.
 17. Пенсионерлер үчүн – пенсиялык күбөлүгүнүн көчүрмөсү;
 18. Жумушсуздар үчүн – камкорчулук жөнүндө нотариалдык күбөлөндүрүлгөн милдеттенме же банктагы эсеп.

Туруктуу жашап туруу укугуна документтер 2 нускада берилет.

Убактылуу жашап туруу укугуна документтер 1 нускада берилет.

Алыскы чет өлкөлөрдүн жарандары үчүн, жогоруда көрсөтүлгөн документтерден тышкары, төмөндөгүлөрдү тиркөө керек:

 1. Иштеген жери боюнча фирманын өтүнүчү;
 2. Фирманын уставы;
 3. Фирманын лицензиясы;
 4. Салык инспекциясынан маалым кат;
 5. Кыймылсыз мүлктүн ээлери үчүн, КР Юстиция министрлигинин уруксаты.
 6. Миграциялык кызматтан иштегенге уруксат.

Эскертүү:

Зарыл болгондо, арыз ээсинен документтерди кабыл алуучу КР ички иштер органдары жана миграция боюнча органы өтүнүч берген адамдан кошумча документтерди берүүнү талап кылууга укуктуу.

Жашап туруу укугун алуу үчүн көчүрмөсү бериле турган, чет мамлекеттин аймагында таризделген расмий документтер эгер Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган эл аралык келишимдерде башкача каралбаса, чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын дипломаттык же консулдук мекемелеринде белгиленген тартипте легализацияланышы керек.