Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики | ЕАЭБ АЛКАГЫНДАГЫ МИГРАЦИЯ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ЖЕҢИЛДИКТЕР
550
page-template-default,page,page-id-550,page-child,parent-pageid-544,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-iprofikg,iprofikg,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

ЕАЭБ АЛКАГЫНДАГЫ МИГРАЦИЯ ЧӨЙРӨСҮНДӨГҮ ЖЕҢИЛДИКТЕР

Миграция чөйрөсүндөгү ЕАЭБ негизги жеңилдиктери

           

«Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө» келишимдин 26-бөлүмүнө ылайык, ЕАЭБ катышкан мамлекеттердин аймагында (Россия Федерациясы, Казакстан Республикасы, Беларусь Республикасы, Армения Республикасы) эмгек мигранттарынын болуу жана иштөө тартибин кыйла жеңилдетүүчү бир катар жеңилдиктер колдонууга киргизилет;

Бул категориядагы адамдарга берилүүчү жеңилдиктердин мүнөзү төмөндөгүлөрдөн турат:

  1. эмгек мигранттарын тартуу менен байланыштуу ишмердик улуттук эмгек рыногун коргоо боюнча чектөөлөрдү (квоталар) эсепке алуусуз жумуш берүүчү тарабынан ишке ашырылат;
  2. эмгек-мигранттарына ЕАЭБ катышкан мамлекеттердин аймагында эмгек ишмердигин ишке ашырууга уруксат алуу талап кылынбайт;
  3. эмгек мигранты жана анын үй-бүлө мүчөлөрү кирген күндөн тартып 30 сутка ичинде ыйгарым укуктуу органдарда каттоодон (келген жери боюнча эсепке алуу) бошотулат;
  4. эмгек мигрантынын жана анын үй-бүлө мүчөлөрүнүн убактылуу туруу мөөнөтү эмгек мигрантынын жумуш берүүчү менен эмгек келишиминин колдонуу мөөнөтү менен аныкталат;
  5. кирген күндөн тартып 90 сутка өткөндөн кийин эмгек келишими мөөнөтүнөн мурда бузулган учурда эмгек мигранты 15 күн ичинде жаңы эмгек келишимин, анын ичинде башка жумуш берүүчүлөр менен мыйзамдарда каралган тартипте жана шарттарда эмгек келишимин түзүүгө укуктуу.
  6. Педагогикалык, юридикалык, медициналык же фармацевтикалык ишмердик менен алектенүүгө билими жөнүндө документтерден тышкары, КР билим берүү уюмдары берген билими жөнүндө документтер таануу процедуралары жүргүзүлбөстөн (нострификация) таанылат;
  7. Эмгекчилердин эмгек стажы ишке орношкон мамлекеттин мыйзамдарына ылайык, пенсиялык камсыздоодон тышкары, социалдык камсыздоо максаттары үчүн жалпы эмгек стажына эсептелет. Пенсиялык камсыздоо мүчө мамлекеттердин ортосундагы өзүнчө эл аралык келишимге ылайык жөнгө салынат (азыркы убакта өзүнчө келишим жок, бирок маселе талкууланып жатат);
  8. Эмгекчи мигранттар ишке орношкон мамлекеттин жарандары менен тең катар кесиптик кошуундарга кирүүгө укуктуу;
  9. Эмгек мигранттарынын аны менен чогуу жашаган балдары ишке орношкон мамлекеттин мыйзамдарына ылайык мектепке чейинки мекемелерге барууга, билим алууга укуктуу;
  10. ЕАЭБ мүчө мамлекеттери эмгек мигранттарына жана үй-бүлө мүчөлөрүнө өзүнүн жарандарына көрсөтүүлүүчү тартипте жана медициналык камсыздандыруу полисинин бар-жогунан көз карандысыз акысыз шашылыш медициналык жардам (шашылыш жана кечиктирилгис формаларда) алуу укугун берет. Калган учурларда жумуш берүүчү тарабынан же өз алдынча таризделген медициналык камсыздандыруу полиси болушу керек.

Жогоруда саналган эмгек мигранттары үчүн жеңилдиктер КР жарандары үчүн, ошондой эле ЕАЭБ башка мамлекеттеринин жарандары үчүн келүүнү жана эмгек ишмердигин ишке ашырууну кыйла жеңилдетет.

Ошентип, КРдан барган жумушчулар РФда жана Казакстанда жумушка орношууда Өзбекстандан жана Тажикистандан барган жумушчулардын алдында артыкчылыктарды алышат.

Кыргыз Республикасы үчүн болгон тобокелдиктер катары жогоруда саналган себептер боюнча эмгекке жарамдуу калктын РФга жана Казакстан Респубилкасына иштегенге агылуу мүмкүндүгү бар.