Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы бардык диаспора жана коомдук бирикмелерге, Россия Федерациясынын бардык региондорундагы коомдук өкүлдөргө Кайрылуу жасады
2187
post-template-default,single,single-post,postid-2187,single-format-standard,qode-listing-1.0.1,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-iprofikg,iprofikg,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы бардык диаспора жана коомдук бирикмелерге, Россия Федерациясынын бардык региондорундагы коомдук өкүлдөргө Кайрылуу жасады

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы бардык диаспора жана коомдук бирикмелерге, Россия Федерациясынын бардык региондорундагы коомдук өкүлдөргө Кайрылуу жасады

Кымбаттуу мекендештер!

          Дүйнө өлкөлөрүнүн өкмөттөрүнүн эпидемиялык кырдаалды турукташтырууга багытталган чараларынын натыйжасында, биздин үч миңдей мекендеш ар кайсы өлкөлөрдө кыйын кырдаалдарда калышты. Алардын саны андан ары дагы өсөрү белгилүү. Биринчи кезекте, Россия Федерациясынын аэропортторундагы жарандарыбызды алып келүү чаралары көрүлүүдө. Бирок, көрүлгөн чараларга карабастан, бардыгына өз убагында жардам берүү мүмкүнчүлүгү болбой жатат.

Биздин чет өлкөлөрдөгү диаспора уюмдары жана бирикмелери тарабынан ал жерде жүргөн жарандарыбызды колдоого алган зор иштер жасалган. Ушундай кыйын учурда дагы сиздер четте калбадыңыздар. Москва жана Новосибирск аэропортторундагы учуу кезегин күтүп жаткан мекендештерибизге тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргеликте ысык тамактын уюштурулушу буга мисал. Бардык колдон келген чаралар көрүлүп жаткандыгына карабастан дагы көптөгөн маселелер али чечилбеген бойдон калууда.

Көптөгөн жарандарыбыздын жумушсуздук, финансылык каражаттардын жетишсиздиги жана мекенине кайтуу мүмкүнчүлүгү жок болуу сыяктуу көйгөйлөргө туш келери турган иш. Аларга эмгек, турак жай жана финансылык маселелерин чечүүдө көмөктөшүү, Кыргызстанга азыр кайтып келүү аракеттери кошумча көйгөйлөрдү жаратары тууралуу маалымат берүү зарыл.

Кырдаалга байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы бардык диаспора уюмдарын, ошондой эле Россия Федерациясынын бардык региондорундагы коомдук өкүлдөрдү пандемиянын айынан Россия Федерациясынын аймагында татаал кырдаалга кабылган жарандарыбызга колдон келген жардамдарды берүүгө жана ар кандай чакырыктарга ыкчам жана ар тараптуу реакция кылуу үчүн күчүбүздү бир жерге бириктирүүгө чакырат.

Сиздер алар менен бир жерде жүрөсүздөр, көйгөйлөрүн жана мүмкүнчүлүктөрүн жакшы билесиздер. Мындай кезеңдерде, сиздердин мекенчилдигиңиздерге жана ынтымагыңыздарга үмүт артабыз. Ошону менен катар, чет өлкөлөрдө жүргөн жарандарыбызга жеке гигиенаны жана коомдук тартипти сактоо, коомдук жайларга көп барбоо, ошондой эле убактылуу мекенине келбей туруу тууралуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү суранабыз. Бул, биринчи кезекте, өлкөдөгү жакындарыбыздын жашоосуна жана саламаттыгына кам көрүү болуп саналат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы учурдан пайдаланып, өлкө ичинде жана чегинен сырткары жашаган бардык жарандарыбызды таажылуу вирустун айынан келип чыккан кризисти биргелешип жана жоопкерчилик менен жеңип чыгууга чакырат.

Эгерде аң-сезимдүүлүк жана жоопкерчилик менен аракеттенсек, биз бул чакырыкты азыраак жоготуу менен жеңип чыгабыз.

Биз сиздер менен бул көйгөйдү чечүү үчүн активдүү иштешебиз жана суроо келип чыкса Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматынын Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнө кайрылууңуздарды өтүнөбүз:

 

Москва ш.:

Малая Полянка, 12 «А»,

телефон:   8(495)7807412; +7 (985) 9788856; +996 (550)918882 (WhatsApp)

 

Сибирь Федералдык округу:

Телефон: 8 963 268 72 42,

 

Урал Федералдык округу:

Телефон: 8 (965) 594 60 23,

e-mail: pred.migras@mail.ru,

 

ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматына

 

Бишкек шаары,

Москва көчөсү, 194 (Үмөталиев көчөсү менен кесилишет),

+996 312 312785; 0800 0000189, 1899 (кызуу байланыш)

____________________________________________________________________________

Дорогие соотечественники!

          В связи с предпринимаемыми мерами правительств стран мира, направленными на стабилизацию эпидемиологической ситуации, в сложной ситуации в разных странах оказались более трех тысяч наших соотечественников. Безусловно данное количество будет расти. В настоящее время в первоочередном порядке предпринимаются попытки по возвращению наших граждан, находящихся в аэропортах Российской Федерации. Однако несмотря на предпринимаемые меры, оказать своевременную помощь всем не представляется возможным.

В разные времена нашими диаспоральными организациями и объединениями за рубежом проделывалась огромная работа по поддержке наших граждан в местах их пребывания. И в столь трудный час вы не остались в стороне. Организация совместно с представителями соответствующих государственных органов горячего питания нашим соотечественникам, ожидающих вылета в аэропортах Москвы и Новосибирска, являются ярким тому примером. Но несмотря на все предпринимаемые меры остаются не решенными еще много вопросов.

Уже очевидно, что многие наши граждане столкнутся с проблемами безработицы, недостатком финансовых средств и отсутствием возможности вернуться на родину. Необходимо помочь им в решении трудовых, жилищных и финансовых вопросов, довести до них информацию, что попытки возвращения сейчас в Кыргызстан могут привести к дополнительным сложностям и проблемам.

В сложившейся ситуации Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики призывает все диаспоральные организации, а также наших Общественных Представителей во всех регионах Российской Федерации оказывать всестороннюю посильную помощь нашим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории Российской Федерации из-за распространения данной пандемии, и объединить наши усилия для оперативного и всестороннего реагирования на возникающие вызовы.

Вы находитесь непосредственно рядом с ними, знаете их проблемы и возможности. И в данной ситуации, надеемся на вашу сознательность, патриотизм и сплоченность, и просим оказать всяческую помощь гражданам Кыргызстана. Вместе с тем просим также регулярно проводить среди наших граждан, находящихся за рубежом, разъяснительные работы в части соблюдения правил личной гигиены и порядка поведения в общественных местах, возможной минимизации нахождения в общественных (многолюдных) местах, а также воздержаться от поездок на родину. Это в первую очередь забота о жизни и здоровье родных и близких вашего окружения в стране.

Пользуясь случаем Государственная служба миграции при Правительстве Кыргызской Республики призывает всех граждан, проживающих как внутри страны, так и за ее пределами приложить совместные усилия, быть более ответственными для совместного преодоления кризиса, вызванного коронавирусом.

Мы преодолеем этот вызов, но нам удастся сделать это с меньшими потерями, если каждый будет действовать осознанно и ответственно.

Мы готовы активно взаимодействовать с Вами в решение возникших проблем и по всем возникающим вопросам просим обращаться в Представительство Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики в Российской Федерации по адресу:

 

г. Москва:

ул. Малая Полянка, 12 «А»,

телефон:   8(495)7807412; +7 (985) 9788856; +996 (550)918882 (WhatsApp)

 

Сибирский Федеральный округ:

Телефон: 8 963 268 72 42,

 

Уральский Федеральный округ:

Телефон: 8 (965) 594 60 23,

e-mail: pred.migras@mail.ru,

 

а также в Государственную службу миграции при Правительстве Кыргызской Республики:

 

г.Бишкек,

ул. Московская, 194 (пересекает ул. Уметалиева),

+996 312 312785; 0800 0000189, 1899 (горячая линия)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.